Udskriv

Kinesiologi

testLivgivende samtaler gennem kroppen

I slutningen af 60érne udviklede en gruppe af amerikanske kiropraktorer et nyt behandlingssystem baseret på test af muskler. Selve begrebet kinesiologi er sammensat af de græske ord ”kinesis” som betyder bevægelse og ”logi”, som betyder lære eller videnskab.

Kinesiologi kombinerer vestlig anatomi, fysiologi og bevægelseslære med østlig tradition om menneskets energisystemer (meridianer).

Kinesiologien ser en nøje sammenhæng mellem organer og muskler, hvorfor en svækkelse af et organ vil medføre en specifik muskelsvaghed. Ved at teste de forskellige musklers styrke/svaghed, kan kinesiologen klarlægge ubalancer og blokeringer i kroppens forskellige systemer. Kroppen er således værktøjet, der hjælper med at indkredse klientens problem.

Kinesiologien kan hjælpe med konkrete problemer såsom fødevareallergi, vitamin - og mineralmangel. Derudover kan den også bruges som redskab til at klarlægge problemer, der er relateret til mere ubevidste tanker og følelser, og er derfor et godt redskab i behandling af fx stress, indlæringsvanskeligheder, angst og fobier. Kan bruges til at genvinde eller bevare sundhed og god energi. I det helle taget, hvor der ønskes at genskabe balance i krop, psyke og sjæl.

Din krop husker alt, også det du har glemt

Ved hjælp af muskeltesten kan du få adgang til denne viden.
En muskeltest kan foretages ved, at den der testes holder sin arm strakt ud fra kroppen, hvorved den muskel man ønsker at teste, aktiveres.
Herefter nævner testeren det, hun/han vil teste for, eller lader personen holde det emne (f.eks. en fødevare), som ønskes testet.

Livsreverseret

Ved hjælp af muskettesten findes frem til om du er livsreverseret. Tester du "svag" på det, betyder det, at du på et tidspunkt ikke har sagt ja til livet. Det kan også udtrykkes som, at livsenergien er blevet "vendt om".
Hvis du tester "svag" findes frem til hvornår kimen til dette blev lagt, det kan være sket ved undfangelsen, ved fødslen eller senere i livet.

Læs mere om kinesiologi på: kinesiologi.dk