Udskriv

Tankefeltterapi TFT/ EFT og Transbiologisk traumeterapi TBT

fraktal2Tankefeltterapi (TFT)

Her kombinerer Østens viden om energibaner med psykologisk samtaleterapi. Ved at aktivere akupunkturpunkter på kroppen med en let banken med fingrene, samtidig med at den der behandles, tænker på sit problem eller ubehag, kan man komme i kontakt med kroppens intelligens, som rækker lagt ud over den bevidste tanke.
Med bevidstheden om at "intet varer ved", er det muligt at gå dybere ind i smerten og derved forløse den.

Det, der gør terapiformen unik, er at svarene søges i dig selv.
Jeg guider dig til at finde dine svar.

Emotionel friheds teknik (EFT)

Er en videreudviklet af TFT. I EFT anvendes en standard sekvens der indeholder alle punkter - dvs alle punkter bankes i samme rækkefølge uanset hvad problemet er. Banketeknikken kombineres med brugen af bekræftelser, som f.eks.: "Selv om jeg ikke viser hvem jeg er, så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt".

Transbiologisk traumeterapi (TBT)

Transbiologisk Traume Terapi TBT tager udgangspunkt i PeakStates-modellen, der er udviklet af den canadiske psykolog Grant McFetridge. Modellens teori siger, at de fleste traumer sker før fødslen som resultat af biologiske skader, og at der er en direkte sammenhæng mellem skaderne i kroppens celler og vores følelsesmæssige tilstand.

Inden for TBT defineres et traume på følgende måde:
Et traume er et frosset øjeblik, hvor du har været ude af kroppen. Noget kan være så smertefuldt, at du ”hopper ud af kroppen”. Oplevelsen bliver lagret i cellerne som en form for spænding.

For at heale et traume er det afgørende at gå tilbage til det frosne øjeblik og smelte helt sammen med dit yngre selv - den person du var, da øjeblikket opstod. Det vil sige, at når du regredierer, “husker” du tilbage til et helt specifikt øjeblik, som du ser som en film eller et billede. Dette billede af dit yngre selv, i det frosne øjeblik, lader du smelte sammen med dit nuværende dig. Når dette sker, og du er til stede med alt, hvad der sker kropsligt og følelsesmæssigt og samtidig er med det i nærvær, accept og kærlighed, så vil traumet opløses og healingen kan ske.

En PeakState beskrives som en indre, vedvarende højere værens tilstand. Det kan være en tilstand af lykke, af indre fred, ro og salighed i krop og sind. Det kan også udtrykkes som den tilstand, hvor man er ”højest oppe”. Mennesker, som ikke har traumatiske erindringer eller har fået dem forløst, kan opnå sådanne tilstande.

Din krop husker alt det, som du har glemt.

Alle veje går igennem kroppen. Hvis vi ikke lytter til den, så kalder den ved hjælp af sygdomme.
Alt, hvad vi har oplevet, er lagret i kroppen. Og det, der er det fantastiske, er, at det er muligt at komme i kontakt med oplevelser og følelser, som fuldstændigt er glemt.
Det kan være vanskeligt at forstå, hvis man ikke selv har prøvet det.

Naturligvis skal vi benytte kroppens visdom. Og det gør vi ved at stille spørgsmål og lade kroppen være modtagestation for svar. Kroppen er i stand til at modtage de følelser, fornemmelser, billeder og indblik, der opstår, når der arbejdes med TFT.

Dialog med kroppen

Man kan sige, at der opstår en dialog med kroppen.
Indholdet af dialogen kan ikke forudsiges, der skabes en kontakt til underbevidstheden, som har en langt større viden og indsigt end det bevidste sind. Derfor dukker helt spontane sanseoplevelser op, forestillinger, følelser, budskaber og erindringer. Ved på denne måde at få kontakt med kroppen, kan denne give indsigter og forståelse på en helt enestående måde, og lige præcist fortælle hvad der er rigtigt for den enkelte.

Følelser
Vi har behov for at udtrykke vores følelser. Bare det at tale om følelsesmæssige begivenheder gør, at der sker en markant sænkning af blodtryk og muskelspænding. Den stærkeste effekt opstår når man både udtrykker og oplever følelsen.

Hjertet
Forskning har vist, at hjertepulsen ændres spontant, når folk fokuserer på følelser af glæde, kærlighed, påskønnelse og taknemmelighed. Produktionen af stresshormonet kortisol mindskes. Det parasympatiske nervesystem bliver stimuleret. Kroppens indre system slapper af, og friktionen imellem de indre organer nedsættes.

Selvhjælp
Når du har gennegået et terapiforløb, vil du samtidig lære at bruge nogle af teknikkerne, således at du fremover vil være i stand til at hjælpe dig selv.