Udskriv

Min vision og sundhedsforståelse

breatheHealing betyder "at gøre hel".

Heal yourself betyder derfor at gøre dig selv hel.
Betyder ikke, at du ”burde” være i stand til at helbrede gennem dine egne kræfter alene. Kan føre til en følelse af isolation. Det er helt okay at bede om hjælp. Det at bede om hjælp er at drage omsorg for dig selv.
Som terapeut er det ikke mig der helbreder nogen, men jeg kan hjælpe dig med at helbrede dig selv.

I sidste ende er det energi fra KILDEN - kald det kærlighedens kraft -
GUD, om man vil -der helbreder.

Du er eksperten, når det handler om dig og dit liv.

Livet kan være en hård skole – men er altid en god læremester.
Vær villig til at tage ansvar for din situation og vid du ikke er alene.
I uoverskuelige situationer kan det være fristende at give tøjlerne fra sig, og dermed måske miste den vej, der er den rigtige for netop dig. At bibeholde ansvaret for egen situation, giver mange flere handlemuligheder, da der er tale om en helhed og et samspil med alt omkring dig. Jeg vil hjælpe dig med at se klarere på din situation og finde frem til dine sande værdier og mål.

Overvind dig selv og kend dig selv.

Vi agerer som regel udfra det vi har lært igennem livet, kroppen kan huske alt havd vi har oplevet. Hvis vi ikke har oplevet kærlighed i opvæksten, kan det være svært at forholde sig til, hvad kærlighed egentlig er, og hvordan vi ønsker den skal være gældende i vores liv.

ristinge Livsglæde.

Gad vide, om ikke kærligheden og livsglæden blot ligger og venter på, at vi afdækker det, der blokere for at den blomstre i fuld flor. Vi må være villige til at erkende og slippe negative overbevisninger, vrede, skuffelser,sorg og smerte. En vigtig forudsætning for at blive fri, er som udgandspunkt at accepeter tingene som de er. Tilgive dig selv og dem der har forvoldt dig smerte.

 

Du vil forhåbentlig få en følelse af at blive set, hørt og forstået på et dybt plan.

Henvender du dig for at få hjælp, vil jeg gøre alt for, at du kan føle dig tryg og i gode hænder.
Jo mere negativitet, udfordring og lidelse du er villig til at rumme og acceptere hos både dig selv og andre, jo mere glæde, jo mere forståelse, jo større lyksalighed, medfølelse og fred vil du blive i stand til at opleve.
Du vil blive mødt med anerkendelse, og jeg stiller min energi og ”ild” til rådighed.dig.

"Min intention er at skabe et rum af nærvær og kærlighed, 
hvor din selvhelbredelse kan ske”

Sammen vil vi skabe forandring, og du vil vide at der er håb.

 Ikke kun en vej fører til helbredelse.

– der er mange indfaldsvinkler alt efter temperament og overbevisning.
Du kan vælge at nærme dig symptomet, sygdommen som en ven og en lærer i stedet for noget der skal bekæmpes.
At have tillid til at du bliver ført til den eller det, du lige præcist har brug for. At tro på at du kan forløse de underliggende følelsesmæssige problemer og opgive al modstand mod at blive rask.
Du kan også være i en situation, hvor du er rask og blot ønsker at bevare helbredet og udvikle dig også spirituelt.
Jeg vil anvende de bedste nøgler til enhver situation.

Kroppen er et spejl af vores bevidsthed.

Vi er både krop, sind, sjæl og ånd. Du er ikke blot en bunke kød, knogler og blod, men et helt univers af energi.
Hvis du er i balance, er der en naturlig energi strøm rundt i og udenom kroppen.
Enhver negativ tanke og følelse påvirker energistrømmen, danner blokeringer eller formindsker strømmen.
Når vi oplever betingelsesløs kærlighed, glæde, passion, begejstring, taknemmelighed, påskønnelse og andre positive følelser, er vi i harmoni med vores højere selv. Betyder at energien flyder frit igennem os.
Hvis vi derimod er plaget af bekymring, skuffelse, tvivl, angst og ikke føler os godt tilpas kan det tyde på at underbevidsthedens negative overbevisninger har taget over. Ubearbejdede traumer sætter sig fast i energisystemet og kan føre til stress og sygdomme.

Jeg tror, at sygdom er en manifestation af en ubalance.

Jeg arbejder derfor ikke med diagnoser, men lader kroppen og det ubevidste fortælle, hvad der ligger til grund for symptomerne. Når ubalancen genoprettes vil det have direkte afsmittende effekt på symptomerne. Det er derfor ikke vigtigt hvad din diagnose er – men vigtigt at finde de grundlæggende årsager hertil og forløse dem.
Du skal ikke have en bestemt religiøs spirituel overbevisning, jeg tager udgangspunkt i din opfattelse og tro.

Jeg er overbevist om, at:

  • vi alle har en selvhelbredende evne, som kan styrkes
  • der er en tæt sammenhæng mellem krop og psyke
  • symptomer har en dybereliggende årsag
  • visdommen findes i os selv
  • kærligheden er den stærkeste kraft af alle
  • vi selv skaber vores virkelighed
  • følger du dit hjertes længsel så….

"Skab en tanke, høst en handling
Skab en handling, høst en vane
Skab en vane, høst din skæbne."
"Min intention er at skabe
et rum af nærvær og kærlighed,
hvor din selvhelbredelse kan ske”